Wat zijn dienstencheques en hoe kan ik die gebruiken?

Het dienstencheque-systeem is in het leven geroepen om banen te creëren in de sector van de buurtdiensten alsook om zwartwerk te bestrijden en om aan individuele, persoonlijke en familiale behoeften tegemoet te komen.

Als u gedomicilieerd bent in België dan kunt u gebruik maken van dienstencheques om "huishoudelijke hulp" te betalen. U koopt deze in tegen een voordelig tarief, geeft ze af aan de huishoudelijke hulp, de huishoudelijke hulp geeft ze af aan het bedrijf waarvanuit zij werkt en het bedrijf kan op haar beur weer de cheques omrulen voor een vergoeding van de federale overheid.

De dienstencheque is een betaalbewijs uitgegeven door de firma Sodexo. Momenteel kost deze cheque 7,50 €, wat overeenkomt met één uur huishoudelijke hulp. Elke privé-persoon heeft het recht jaarlijks 500 cheques aan te kopen. U geniet daarbij van een belastingaftrek van 30% voor de 334 eerste dienstencheques (stemt overeen met een maximum van 2510 € uitgaven voor dienstencheques in 2009 - boekjaar 2010). De cheques die U voor 7,50 € kocht, komen na belastingvermindering op 5,25 €. (Wanneer U samenwoont of gehuwd bent, kan U op beide namen dienstencheques aankopen en aldus 1000 dienstencheques bestellen (U geniet dan van een belastingaftrek voor de 668 eerste dienstencheques).

De diensten die U met dienstencheques kunt betalen mogen enkel uitgevoerd worden door werknemers in dienst van ondernemingen die officieel erkend zijn in het kader van het dienstencheque-systeem.

Meer informatie vindt u op deze internetpagina van de overheid